top of page

CAHOMA er salgsorganisation for LITE FLITEs produktion af SLIMFIT redningsfaldskærme.

Fordi grundlæggeren af Lite Flite, John Holstein, i 1966 var begyndt at

dyrke faldskærmssport, var det nærliggende at føre dette område frem

til at blive et forretningskoncept. Efter uddannelse bl.a. hos den

engelske hærs faldskæmsregiment i Netheravon i Sydengland, blev

reparationsvirksomheden efterhånden også til en

produktionsvirksomhed.

I 1976 designede John den første redningsskærm under navnet

SLIMFIT Mk-1, som solgtes til en række svæveflyvere i Danmark. Da

interessen var stor, besluttedes det at raffinere denne model, der så

blev afløst af SLIMFIT Mk-2.

 

I slutningen af 70’erne og op gennem 80’serne raffineredes ligeledes bestanden af svævefly i Danmark, og i takt med at designet blev slankere og glasfiberfly blev almindelige, specialiseredes også interiøret, således
at sædeskålen i cockpittet fordrede tyndere og mindre faldskærme, specielt i forhold til højden og drøjden

på piloterne.

Som en naturlig følge, designedes derefter SLIMFIT Mk-3 og SLIMFIT Mk-4. Disse to modeller udmærker sig ved at være slanke og kileformede. Mk-3 er helt tynd forneden og ca. 5 cm tyk for oven, hvor Mk-4 er kileformet den anden vej, ca. 5 cm tyk for neden og helt tynd for oven.

Disse 2 modeller blev så populære, at behovet for Mk-2 udeblev, og produktionen af denne model ophørte.

John havde mødt den legendariske Dan Poynter i Philadelfia, Pennsylvania.

Dan havde udgivet flere bøger om faldskærmsteknik og teori. Blandt andre

”The Parachute Manual”, som blev faldskærmsriggernes bibel. Dan indviede

John i den spændende verden om de aerodynamiske kræfter der har sådan

en vigtig indflydelse på faldskærme.

 

Ved faldskærmsspring i Perris Valley i Californien i slutningen af 1970’erne,

blev John gode venner med Gary Douris, som var en pioner og igangsætter,

og medstifter af Perris Valley Parachute Centre.

 

                                            Gary Douris havde i 1976 grundlagt Free Flight
                                            Enterprises, i hvilken han designede og fremstillede
                                            faldskærme i 0-porøst stof, der kunne udnytte de aerodynamiske kræfter på den                                                    mest optimale måde i faldskærmens åbningsforløb.

 

                                            John lavede en aftale med Gary om at markedsføre FFE faldskærmene i Europa, og                                                selvom Gary døde i 2009, holder den aftale stadig den dag i dag. Alle                                                                      CAHOMA/LITE FLITEs faldskærme indeholder kalotter fra Free Flight Enterprises.

                                            I begyndelsen af det nye årtusind, viste det sig, at der blev behov for en lidt større
                                            og lidt blødere faldskærm, og SLIMFIT Mk-5 blev født. Denne model er lige tynd
                                            fra øverst til nederst, men i og med at de ydre mål på containeren er et par cm
                                            større på hver led, så føles den ualmindelig blød og behagelig i sædet.

John er eksamineret ”Parachute Master Rigger” med uddannelse i USA, England og Frankrig.
Han har ca. 2000 faldskærmsspring og har gennem tiden pakket mere and 15.000 faldskærme. John har i alle årene medvirket til at højne sikkerheden ved brugen af faldskærme. Erfaringerne igennem mange år som faldskærmsspringer og producent af redningsfaldskærme har givet John en stor baggrundsviden, som han gerne øser af i foredrag og artikler.

John.png
Dan.png
Gary.png
bottom of page