top of page

Vedligeholdelse

CAHOMA udfører årlig service på alle typer pilot-redningsfaldskærme. Dette inkluderer årlig luftdygtighedsgodkendelse, ompakning og eventuelle reparationer.

Vær omhyggelig med din SLIMFIT faldskærm. Den kan blive din livsforsikring

 

Selvom det muligvis ikke er din egen faldskærm, men klubbens, så fortjener den at blive passet på.
 

     - Efterlad aldrig din faldskærm liggende direkte på jorden.

     - Brug aldrig faldskærmen som vægt på vingetippen.

     - Efterlades faldskærmen i cockpittet mellem flyvningerne, skal den dækkes til.

     - Faldskærmen er fremstillet af kunststoffer, som er nedbrydelige i UV-bestråling

     - UV-bestråling er virksom, - også i gråvejr.

     - Faldskærmen må aldrig opbevares i et fugtigt lokale.

     - Mug og skimmel svækker materialet.

     - Opbevar faldskærmen under forhold du selv synes er behagelige.

     - Den medfølgende transportpose beskytter faldskærmen.

 

I Danmark checker flyveklubbens materielkontrollanter de vitale punkter med 60 dages mellemrum. Senest 120 dage efter ompakningen.

Men ligesom du giver flyet et pre-flight check, bør du også gøre det samme med din faldskærm det er lynhurtigt gjort.

     - Sidder udløserhåndtaget korrekt og sidder det fast i lommen ?

     - Lukkesplitterne på en SLIMFIT sidder under rygpuden.

     - Sidder splitterne korrekt ?

     - Er plombetråden intakt ?

     - Er den plomberet i år ? – Pakkedatoen står på papirplomben.

     - Fungerer alle spænder ?

     - Er pilotskærmen skredet eller væltet ?

     - Ser faldskærmen korrekt ud ? Eller er der noget som ser forkert ud ? Så spørg en anden.

     - Er der noget som skal rettes af en fagmand, returneres faldskærmen til CAHOMA.

Enhver faldskærm skal have en årlig luftdygtighedgodkendelse. Denne godkendelse udføres af en certificeret rigger, og det foregår typisk i forbindelse med ompakningen.

SLIMFIT faldskærme skal som minimum ompakkes en gang om året.

OBS: Denne bestemmelse tilsidesætter ikke eventuelle lokale bestemmelser som måtte påbyde kortere pakningsintervaller.

bottom of page